Dane spółki:

Siedziba 

Christophery Sp. z o.o. Sp. K.

Świechocin 17, 66-330 Pszczew | POLSKA

Zakład produkcyjny, adres korespondencyjny:

Christophery Sp. z o.o. Sp. K.

Świechocin 17, 66-330 Pszczew

Tel.:          +48 (0) 95 7489263

Tel.:          +48 (0) 95 7489264

Konto:

BZWBK S.A. 1 Oddział w Międzychodzie

26 1090 1593 0000 0001 0292 1404

NIP:  PL 779 1000 720

Regon:   6 30 224 803

KRS:     0000 39 32 31